Oprawy gruntowe montowane w podłożu są szczególnie narażone na różne niekorzystne czynniki zewnętrzne. W celu zapewnienia sprawnego i długiego działania opraw, należy szczególną uwagę zwrócić na ich poprawny montaż, który powinien być wykonany przez wyspecjalizowaną osobę respektującą instrukcję montażu załączoną do oprawy. Oprawy nie mogą być montowane w zagłębieniach terenu, a podstawową czynnością przed montażem jest zapewnienie odpowiedniego drenażu pod oprawą do odprowadzenia wody. Drenaż ten powinien być usypany z żwiru i kamieni o grubości co najmniej 30cm. Im teren bardziej podmokły tym drenaż powinien być większy.

   

Zaleca się również dodatkowo w miarę możliwości wykonać kanał odpływowy. Oprawy DISANO posiadają wysoki stopień protekcji IP67 lecz nie są one oprawami basenowymi, dlatego też odpowiedni drenaż jest tak istotny. Oprawa pracując nagrzewa się, a w jej szczelnej objętości rośnie ciśnienie. Jeśli oprawa jest zanurzona kilka tygodni (lub często nawet miesięcy) w wodzie to przy wyłączeniu zasilania, temperatura oprawy maleje i maleje również ciśnienie wewnątrz zamkniętej oprawy. Może to doprowadzić, iż kapilarnie wilgoć będzie dostawać się do środka oprawy, co może doprowadzić do uszkodzenia elementów zasilających oprawy. Newralgicznym punktem jest zatem miejsce podłączenia przewodu zasilającego i sposób dokręcenia dławika.

 

 

Podczas wszelkich prac montażowych należy bezwzględnie przestrzega czystości elementów uszczelniających takich jak dławik oraz uszczelki. Nie można pozwolić na sytuację, w której elementy te zostaną zamontowane jako zanieczyszczone gliną, ziemią, piaskiem itp. Nie można montować elementów wilgotnych, np. bezpośrednio po umyciu lub montować ich w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Śruby montażowe należy dokręcać równomiernie w kilku etapach, aby zapobiec zniekształceniom uszczelki, które mogą powodować zmianę stopnia protekcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Do łączenia opraw należy używać łączników zalecanych przez producenta artykułów 369 oraz 399 lub ekwiwalentny system IP68 umożliwiający połączenie oprawy z główną instalacją zasilania.

 

 

 

Copyright(©) 2010 Rawen EXELION projekt i wykonanie: