Obecnie dużą wagę przywiązuje się do zapobiegania nadmiernego zużycia energii. W artykule opisano system stosowany głównie w oświetleniu ulicznym, który pozwala na oszczędzanie energii w nocy.

 

System oszczędzania energii w nocy

 

Włączanie i wyłączanie oświetlenia w nocy jest zarządzane w oparciu o natężenie światła słonecznego nad ranem i o zmierzchu. Na wykresie przedstawionym na rys.1 pokazano jak zmienia się codzienne natężenie ruchu (w dni robocze i święta). W okresie między godziną 22 a 06 jest mniejsze o ok. 50%, w stosunku do pozostałych godzin. Znaczne oszczędności energii mogą zostać osiągnięte poprzez odpowiednie zarządzanie oświetleniem w nocy w miejscach publicznych (ulice, skrzyżowania, parki, itp.) jak i prywatnych obiektach (ogrody, tereny przemysłowe, itp.).

 

W przypadku opraw HPSV oszczędności mogą być realizowane przez dwa systemy zasilania, które są włączane w celu zmniejszenia zużycia energii w nocy, czyli gdy oświetlenie może być zredukowane do mniejszego poziomu. Zarządzanie zmianą pracy realizowane jest, przy pomocy urządzeń lub systemów wg ustalonego harmonogramu.

 

Na rys.2 opóźnienie między włączaniem i przełączaniem mocy jest stałe w ustalonych terminach, natomiast na rys.3 czasy te są dostosowane w zależności od potrzeb.

Druga możliwość daje lepsze wyniki pod względem funkcjonalności, koncentrując się na redukcji mocy w godzinach, w których potrzeby oświetlenia są mniejsze.

  

   Rys. 1

 

 

 

   Rys. 2

   Rys.3

 

Przełącznik PRA 400 jest inteligentnym systemem kontroli, który automatycznie zmienia:

• czas oczekiwania między włączeniem a wyłączeniem energii

• powrót do pełnej mocy po upływie 6/7 godzin do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia.

  

Warianty wykorzystania przełączników zasilania.

 APF oferuje szeroki zakres elementów, takich jak:

• Podwójne podajniki do włączania zasilania i niezależne systemy przewodowe o różnym stopniu ochrony i izolacji, dla lamp wysokiego ciśnienia pary sodu 70W, 100W, 150W, 250W, 400W

• Elektroniczny przełącznik proponowanych mocy PRA 400

 

      


 

Ustawienie automatyczne PRA 400. Średnie oszczędności przy 2400 godzin rocznie wynoszą około 23%.

 

W każdy dzień za pośrednictwem wewnętrznego zegara dokonywany jest pomiar czasu przed dokonaniem przełączania. Aby uzyskać ten czas wykorzystywany jest algorytm adaptacyjny, który jest w stanie dopasować zmianę oświetlenia w porze nocnej.

 

Jaka jest dokładność, jeśli jest rok przestępny?

Ponieważ algorytm opiera się na rocznym cyklu słońca, a nie idealnie wg pór roku, istnieją różnice przełączania harmonogramów w różnych porach roku. System dostosowuje się do sytuacji, tak że różnica jest utrzymywana w granicach +/- 20minut.

 

Co się dzieje gdy zmieniany jest czas z letniego na zimowy (i odwrotnie)?

Następuje automatyczne przełączanie czasu z przesunięciem o jedną godzinę w zależności od zmiany czasu.

  

Jak zmienia się zachowanie systemu w różnych miejscach na świecie?

Konfiguracja algorytmu obliczania funkcjonowania systemu jest uniwersalna. Biorąc za punkt odniesienia szerokość geograficzną Włoch maksymalne różnice w działaniu mogą wynosić +/- 20 minut w przypadku korzystania z systemu na równiku lub w pobliżu koła polarnego.


Co się stanie, jeśli w jeden dzień system przełączy się na inny czas, niż się spodziewaliśmy?

Sytuacja taka może nastąpić np. po złych warunkach pogodowych. W tym przypadku, na początku zmierzchu, system przeprowadza operację przejścia na ustawienia z poprzedniego dnia (o jeden dzień wcześniej). W ciągu następnych dni, kiedy warunki się ustabilizują, system wznowi normalne funkcjonowanie.

 

 

 

 

Inne nadzwyczajne sytuacje które mogą wystąpić:

 

1. Brak dostawy energii przez kilka godzin (np. z powodu ekstremalnych warunków pogodowych) - System przełączy się na zmniejszoną moc, aż do okresu ponownej dostawy energii. 

2. Zamknięcie zakładu spowodowane przerwaniem dostaw energii. - System magazynowania energii dostarcza ją w razie potrzeby, natomiast w dzień po wznowieniu dostawy energii, system przechodzi do normalnej eksploatacji.

W przypadku tych odchyleń od normalnej eksploatacji, zapewniona jest skuteczność działania systemu tak, aby zapewnić bezpieczeństwo z jednoczesnym oszczędzaniem energii.

  

Krzywe mocy w ciągu roku we Włoszech  

   Rys. 4

   Rys. 5

   

Oprawy

Oszczędność energii

Nominalna moc

Zmniejszona moc

Oszczędności

W ciągu jednego roku

W

W *

W

W *

Wh

KWh

Euro (A)

70

83

50

57

26

62,4

4,9

100

114

70

81

33

79,2

6,3

150

167

100

112

55

132

10,5

250

275

150

166

109

261,6

21

400

435

250

272

163

391,2

31,3

* Zmierzono w temperaturze 25 °C

(A) Obliczono dla 0,08 Euro/kWh

  

Instrukcja instalacji: 

System działa poprawnie, jeśli instalacja jest eksploatowana zgodnie z instrukcją obsługi. Aby zapewnić właściwy moment przełączania konieczne jest pierwsze uruchomienie w ciągu 6 godzin.

 

W przeciwnym razie system wznowi działanie w ciągu 20 dni od pierwszego włączenia.

  

 


 

Ustawienie Timer PRA 400. Średnie oszczędności przy 1600 godzin rocznie wynoszą około 14%. 

 

W tej konfiguracji, należy ustawić za pomocą odpowiednich przełączników: 

1. zarządzanie przejścia na małą moc po ustalonym czasie (6/7 godzin)  

2. zapewnienie powrotu do pełnej mocy po 6/ 7 godzinach

 

 

Krzywe mocy w ciągu roku we Włoszech

   Rys. 6

   Rys. 7

 

Oprawy

Oszczędność energii

Nominalna moc

Zmniejszona moc

Oszczędności

W ciągu jednego roku

W

W *

W

W *

Wh

KWh

Euro (A)

70

83

50

57

26

41,6

3,3

100

114

70

81

33

52,8

4,2

150

167

100

112

55

88

7

250

275

150

166

109

174,4

14

400

435

250

272

163

260,8

20,8

* Zmierzono w temperaturze 25 °C

(A) Obliczono dla 0,08 Euro/kWh

 

 


 

Automatyczne i elektroniczne przełączniki PRA 400
 

Typ

Kod

Zasilanie

Zasilanie (250V)

A max

Max temp. pracy

°C

Masa

kg

V

Hz

PRA 400

580000PRA

220-240

50/60

6,0 (cos φ = 0,5)

80

0,12

 

   Wymiary

     Schemat połączenia

 

    

 

 

 

    

 

   

USTAWIENIA 

Programowanie wykonywane jest przez ustawienie 4 przełączników zero-jedynkowych, co pozwala wybrać jedno z dwóch podstawowych ustawień: 

 

• Automatyczne

 

• Timer

 

Konfiguracja i opis w trybie automatycznym

(Rys. 4 do 5)

Konfiguracja i opis w trybie Timer

(Rys. 6 do 7)

• czas przełączania jest utrzymywany na stałym poziomie, po odliczeniu zmian (w godzinach) światła dziennego.

W tej konfiguracji można uzyskać dodatkową korzyść (ok. 40%) oszczędności energii w porównaniu do ustawień Timer.

• czas t2 powoduje zmniejszenie mocy dla dwóch różnych możliwości (przełącznik 4)

• czas t3 zależy od wyboru t2 

 

 

• czas t1 jest podzielony pomiędzy dwie różne możliwości (przełącznik 3)

• czas t2 powoduje zmniejszenie mocy dla dwóch różnych możliwości (przełącznik 4)

• czas t3 zależy od wyboru t2 

 

  Procedura resetowania

Jeśli badania są wykonywane w laboratorium, zaleca zresetować przed zainstalowaniem urządzenia PRA 400.

1. Przy wyłączonym urządzeniu, ustawić 1 na przełączniku 1

 

2. Przytrzymać przycisk Power przez kilka sekund

 

3. Wyłączyć 

Następne uruchomienie powoduje, że system zachowuje się tak, jak uruchomiony za pierwszym razem.

 

Copyright(©) 2010 Rawen EXELION projekt i wykonanie: