Systemy zarządzania oświetleniem ulicznym

 

 


 

Wstęp

Rozmieszczenie oświetlenia publicznego sprawia, że trudno zagwarantować odpowiedni poziom wydajności, jakości, niezawodności i oszczędności energii.

 

Systemy zarządzania oświetleniem ulicznym charakteryzują się dużą ilością newralgicznych punktów rozmieszczonych na danym obszarze, które powinny być na bieżąco obsługiwane i sprawdzane.

 

Systemy oświetlenia publicznego w obszarach miejskich są powszechnie stosowane. Zawierają wiele stacji kontrolnych, a przede wszystkim, liczne punkty świetlne.

 

Po zidentyfikowaniu błędów oraz ich przyczyn serwis dokładnie sprawdza strumień świetlny w każdej oprawie. Wszystkie czynności z tym związane są czasochłonne i kosztowne.

 


 

System biopower

System ten powinien być montowany głównie w miejscach publicznych, takich jak drogi, skrzyżowania i parki.

 

W takich miejscach odczuwa się potrzebę zmniejszenia ilości energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia w nocy.

Głównie oświetlenie ulic powinno być dostosowane do godzin szczytowych i wymogów bezpieczeństwa z tym związanych.

 

Oświetlenie ulic najczęściej uczęszczanych (o regularnych wyjazdach wycieczkowych oraz do miejsc pracy) musi spełniać niezbędne wymagania, tak aby uniknąć nierównomiernego oświetlenia.

 

Redukcję mocy można osiągnąć za pomocą konwerterów napięcia w połączeniu z tradycyjnymi urządzeniami, lub za pomocą odpowiednich podzespołów. Ma to na celu zautomatyzowanie konwersji z mocy nominalnej do pożądanej wartości.

 

Różne zastosowane okablowanie osprzętu oświetleniowego wymaga wymiany narzędzi zasilających na jeden z dwóch dostępnych modeli (biopower).

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

Wykorzystanie sytemu "Bipower" powoduje:

redukcję pochłanianej mocy o ok. 40-45%, gdy system jest uruchomiony przy zmniejszonej sile;

redukcję rutynowych prac konserwacyjnych: wzrost średniej żywotności lampy;

redukcję paliwa potrzebnego do produkcji energii elektrycznej.

 

DANE TECHNICZNE SYSTEMU BIPOWER:

System "Bipower” składa się z reaktora, który służy do zwiększenia impedancji, zmniejszania natężenia prądu, wysyłanego strumienia i mocy pochłaniana. Konwersja z pełnej mocy na pożądaną moc jest zagwarantowana przez elektroniczne urządzenie przełączające.

 

System "Bipower” nie może być używany z lampami metalohalogenkowymi, a lampy strike/restrike są zalecane do pracy na mocy nominalnej.

 

Elektroniczne urządzenie wymaga pilota przewodowego, który należy dodać do kabla zasilającego: w ten sposób moc przyłączeniową można programować poprzez scentralizowany regulator czasowy.

 


 

TELEKONTROLA I SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA STEROWANIEM

 

Telekontrola i system zdalnego zarządzania sterowaniem jest zaawansowanym systemem przeznaczonym do monitorowania sieci publicznego oświetlenia, jak również każdej oprawy. Monitorowanie to odbywa się bez zmiany istniejącego systemu.

 

System ten pozwala jednemu operatorowi wykonywać pracę, która pociąga za sobą inny sposób pracy wielu podmiotów i środków w przypadku jego nieobecności. Jest opłacalny pod względem kosztów energii i usług, a także gwarantuje najwyższą niezawodność, ciągłość i jakość usług.

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:

może być stosowana do istniejącego systemu,

prowadzi diagnozy, kontrole i zadania zdalnego systemu zarządzania,

zarządza pojedynczą oprawą,

zmniejsza rachunki za energię i usług (ponad 35%),

ogranicza ilość światła i zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

przedłuża średnią żywotność systemów oświetleniowych,

ułatwia serwis i poprawia jakość publicznego oświetlenia,

koszty mogą być szybko amortyzowane.

TELE-DIAGNOSTYCZNY SERWIS I ZDALNE ZARZĄDZANIE ORAZ POJEDYNCZE OPRAWY:

 

Monitorowanie funkcjonowania indywidualnego oświetlenia jest całkowicie innowacyjną funkcją. Głównie z powodu pracy poszczególnych lamp, które mogą być sprawdzone przez proste podłączenie standardowego urządzenia elektronicznego do kabla zasilającego.
Sprawdzeniu podlegają następujące przypadki:

zdalne sterowanie włączania/wyłączania światła,

działanie światła na pełnej mocy,

zdalne uruchomienie lampy na zmniejszoną moc,

wadliwy kondensator (lub niewystarczająca korekcja współczynnika mocy),

praca świateł na wyczerpaniu (migotanie),

zwarcie prądu,

uszkodzenie bezpiecznika,

brak zasilania (odłączony obwód lampy).

 

Elektroniczne urządzenie jest kompatybilne z każdym światłem (typ, moc i marka), dostępnym na rynku i może być zainstalowane w puszcze, w biegunie gniazda lub wewnątrz oprawy.

 

 

NOŚNIK PRZEPŁYWU WIADOMOŚCI:

Aplikacja nośnika przepływu wiadomości eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania i narzędzi do kontroli w różnych obszarach i w różnych porach dnia (można je zmienić w każdej chwili w zależności od potrzeb). System zarządza selektywnym wyłączaniem pojedynczych opraw oświetleniowych i/lub zmniejsza strumień świetlny.

 

System zmniejsza strumień świetlny zgodne z potrzebą racjonalizacji zasobów energetycznych na drogach, gdy nie są one uczęszczane. Generuje to korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne.

 

W szczególności nośnik przepływu wiadomości pozwala na:

zbieranie informacji na temat włączania/wyłączania i/lub nieprawidłowe działanie światła,

wysyłanie instrukcji włączania/wyłączania do każdego światła,

wysyłanie instrukcji maksymalnej/zmniejszonej mocy do każdego światła (dla lamp wyposażonych w zasób zasilania),

stopniowe ustawienie strumienia świetlnego światła (ściemnianie) do każdej lampy (do lamp wyposażonych w elektroniczny ściemniacz),

oszczędność pieniędzy i energii.

 

OSZCZĘDNOŚCI I ZALETY:

Programowanie i ciągłe korzystanie z telediagnostyki jest opłacalne głównie w zakresie systemu zarządzania i oszczędzania energii oraz poprawiania jakości oświetlenia publicznego. Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za 25% redukcję kosztów energii w porównaniu z tradycyjnym systemem są:

 

- racjonalizacja wykorzystania światła poprzez zadławienie (zaprogramowane wyłączenia i zmniejszenia strumienia)

- optymalizacja cyklu pracy,

- zmniejszenie błędnego oświetlenia w dzień,

- zmniejszenie rozpraszania energii ze względu na niski współczynnik mocy (współczynnik mocy nie został odpowiednio skorygowany),

- zmniejszenie strumienia świetlnego świateł.

 

• Cięcia kosztów obsługi

Telekontrola umożliwia:

- oszczędności na kosztach zatrudniania personelu, dzięki optymalizacji czasu pracy,

- oszczędności na materiałach, dzięki specjalnej kontroli rzeczywistych wadliwych elementów,

- wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów wynikających z poszukiwania błędów,

- oszczędność kosztów związanych z ogólną organizacją pracy.

 

 

• Bezpieczeństwo

System telekontroli został tak zaprojektowany, że z powodzeniem może spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i regulacji:

 

- wszystkie moduły kontroli światła i w kontrolnej szafie są zbudowane z podwójnej izolacji,

- moduły systemu zapewnienia całkowitej kompatybilności z systemami są już zainstalowane (stojaki, lampy i osprzęt),

- wszelkie awarie lub włamania, nie wpływają na sprawne funkcjonowanie systemu, który zachowuje regularność pracy.

 

ARCHITEKTURA SYSTEMU:

 

System pozwala na dostosowanie telediagnostyki, telekontroli i zdalnego zarządzania kontrolą wszystkich elementów tworzących istniejący lub nowy system oświetlenia publicznego, z jednego lub więcej komputerów zdalnych (w zależności od potrzeb poszczególnych menedżerów).

 

System telediagnostyki, oprócz systemu zarządzania i oprogramowania komunikacyjnego, składa się dodatkowo z niewielkich urządzeń, które są proste w użyciu i instalacji.

 

Copyright(©) 2010 Rawen EXELION projekt i wykonanie: