W artykule dotyczącym oświetlenia ulicznego przedstawiono sposoby rozmieszczenia źródeł światła w zależności od rodzaju drogi lub obiektu ruchu drogowego.

 

JAK ROZMIESZCZAĆ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

 

W celu uzupełnienia informacji zawartych w normie UNI 10439 klasyfikujemy możliwe rozmieszczenia źródeł światła w odniesieniu do typu drogi lub obiektu ruchu drogowego (skrzyżowania, zakręty, itp.).

 

 

PROSTE ODCINKI DROGI

 

Oświetlenie jednostronne

Wszystkie źródła światła są rozmieszczone po tej samej stroniejezdni. Takie rozmieszczenie jest najbardziej ekonomiczne i jest stosowane, gdy warunek L ≤ h jest spełniony.

 

 

Osiowe oświetlenie

Wszystkie źródła światła są rozmieszczone w osi jezdni.

 

 

Podwójne osiowe oświetlenie

Wszystkie źródła światła są rozmieszczone w osiach dwóch pasów jezdni.

 

 

Podwójne centralne oświetlenie

Wszystkie źródła światła są rozmieszczone liniowo po dwóch stronach bariery rozdzielającej dwa pasy ruchu.

 

 

Oświetlenie dwustronne

Wszystkie źródła światła są rozmieszczone liniowo po dwóch stronach jezdni. Rozmieszczenie może być naprzeciwko siebie lub naprzemiennie.

 

 

ZAKRĘTY

 

Źródła światła na zakręcie powinny być rozmieszczone na zewnętrznej stronie jezdni, a odległość między źródłami światła powinna być mniejsza niż w przypadku prostego odcinka jezdni. Te ogólne kryteria nie są stosowane w każdych warunkach. Na przykład korzystniejsze jest rozmieszczenie na wewnętrznej stronie jezdni w przypadku szerokich łuków. Natomiast w przypadku wąskich łuków w kształcie litery S źródła światła muszą być umieszczone na zewnątrz, a odległość między nimi musi być zmniejszona do 2/3 względem rozmieszczenia na prostym odcinku jezdni.

 

 

Rozmieszczenie źródeł światła na zakręcie (promień krzywizny <80º).

(d – odległość między biegunami)

 

 

Rozmieszczenie źródeł światła w przypadku łuku w kształcie litery S.

(d – odległość między biegunami)

 

 

 

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

 

W statystykach zwrócono szczególną uwagę na oświetlenie przejść dla pieszych w celu zmniejszenia liczby wypadków. Pojedyncze źródło światła jest niewystarczające w przypadku drogi szybkiego ruchu i obwodnic jedno-jezdniowych, nawet jeśli źródło światła emituje światło o barwie żółtej. Preferowane są co najmniej trzy źródła światła w tym jedno w pobliżu przejścia dla pieszych. W przypadku drogi dwukierunkowej jedno-jezdniowej z ograniczeniem prędkości można stosować cztery lub tylko dwa dodatkowe źródła światła. Również za właściwe uznaje się umieszczenie źródła światła w centrum przejścia dla pieszych. Stosuje się światła SBP, które zapewniają wysoki stopień równomierności oświetlenia i niski stopień olśnienia.

 

Oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze jednokierunkowej.

 

Oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze dwukierunkowej.

 

 

PRZYKŁADOWE SKRZYŻOWANIA

 

Oświetlenie skrzyżowania w kształcie litery T

To jest właściwe rozmieszczenie źródeł światła (A) w przypadku skrzyżowania w kształcie litery T.

Można również stosować pojedyncze źródło światła (A1).

 

 

Oświetlenie skrzyżowania

Tradycyjne rozwiązanie oświetlenia w przypadku skrzyżowania obejmuje instalację źródła światła bezpośrednio po skrzyżowaniu dróg w każdym kierunku. To rozwiązanie jest prawie zawsze teoretyczne, ponieważ zakłada, że wszystkie drogi są dwustronnie oświetlone.

 

 

Oświetlenie skrzyżowania w kształcie litery Y

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie skrzyżowania w kształcie litery Y są drogami bocznymi. Rozmieszczenie źródeł światła musi obrazować rozchodzenie się dróg. Najkorzystniejsze jest stosowanie świateł o różnych barwach.

 

 

Oświetlenie ronda

W przypadku ronda mogą zostać przyjęte ustalenia:

- Instalowanie słupów w centrum nie jest dopuszczalne, jeśli rondo ma Ø<3m

- Instalowanie słupów w centrum jest dopuszczalne, jeśli rondo ma Ø>3m

 

 

 

Copyright(©) 2010 Rawen EXELION projekt i wykonanie: