Podstawowe pojęcia związane z techniką świetlną

 

Technika świetlna jest specyficzną dziedziną wiedzy obejmującą zagadnienia wytwarzania źródeł światła, formowania rozsyłu światła w przestrzeni, mierzenia światła i barwy oraz stosowania światła w celu oświetlenia obiektów i ich otoczenia. Na technikę świetlną składają się takie zagadnienia jak:

 • źródła światła to przedmioty emitujące światło
 • oprawy oświetleniowe inaczej zwana lampą jako urządzeniem elektrycznym. Celem oprawy jest zamocowanie źródła światła i połączenie go z instalacją elektryczną.
 • Fotometria to dział optyki zajmujący się pomiarem światła w sposób postrzegany przez oko ludzkie. Dział ten koncentruje się na wrażeniu jakie jest percypowane przez oko wskutek stymulacji fal elektromagnetycznych.
 • Kolorymetria to dział optyki zajmujący się ilościowym opisem i charakterystyką barw postrzeganych przez oko ludzkie. Obejmuje on metody oceny wrażeń wzrokowych za pomocą parametrów fizycznych. Jednym z najprostszych metod jest opis barw na podstawie przyjętej skali barw.
 • technika oświetlenia
 • Strumień świetlny określa całkowitą moc światła emitowanego ze źródła światła. Wielkość ta określana jest na podstawie stopnia oddziaływania na oko obserwatora. 
 • Światłość to określenie źródła światła. Parametr ten stanowi stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez źródło światła lub jego element w zadanym stożku do kąta bryłowego tego stożka. 
 • Natężenie oświetlenia to gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię.
 • Sprawność oprawy to stosunek strumienia świetlnego oprawy do strumienia świetlnego źródła światła. Parametr ten mówi o tym, jaka część strumienia źródła światła po przetworzeniu wysyłana jest przez oprawę. Dla nasufitowych opraw oświetleniowych istotna jest sprawność półprzestrzeni dolnej. Spowodowane jest to tym, że główne światło wysyłane jest z oprawy w dół tworząc odpowiednią ilość światła na powierzchni np. biurka. Parametr ten jest jednym z najważniejszych kryteriów pozwalających sklasyfikować oprawę oświetleniową pod kątem ilości wykorzystanej energii.
 • Temperatura barwowa to porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło światła, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze.
  • temperatura barwowa poniżej 3300 K - barwa ciepła,
  • temperatura barwowa 3300 K - 5300 K - barwa neutralna,
  • temperatura barwowa powyżej 5300 K - barwa chłodna.

 

 

 • Luminacja to miara natężenia światła padającego w danym kierunku. Parametr ten opisuje ilość światła, które przechodzi przez określoną powierzchnię. To miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni.

 

 

 

Copyright(©) 2010 Rawen EXELION projekt i wykonanie: