Prawidłowo zaprojektowane oświetlenie drogowe decyduje o bezpieczeństwie, szybkości i wygodzie ruchu.

Oświetlenie drogowe bezpośrednio wpływa na ograniczenie liczby wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa zarówno kierowców oraz pieszych na drodze i poboczu. Istotnym czynnikiem bezpieczeństwa ruchu jest widoczność przeszkód na drodze, która w dużej mierze zależy od rodzaju nawierzchni drogowej. Oświetlenie to także bezpieczeństwo osobiste, gdyż dzięki oświetleniu drogowemu zmniejsza się liczba kradzieży i napadów. Oświetlenie drogowe w centrach miast może również spełniać funkcję kreowania atmosfery, która będzie wywoływać uczucie przyjemności i komfortu.

 

Ze względów ekonomicznych nie można zapewnić jednakowego poziomu oświetlenia na wszystkich drogach. Dlatego też, przy projektowaniu oświetlenia drogowego należy rozpatrzyć zarówno aspekty ekonomiczne jak i ekologiczne, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji obniżenie kosztów ponoszonych przez budżet gminy na bieżące utrzymanie oświetlenia.

 

nastepne poprzednie
Copyright(©) 2010 Rawen EXELION projekt i wykonanie: