Iluminacja obiektów zabytkowych w tym sakralnych winna podlegać pewnym zasadom. W tym szczególnym przypadku projektant pełni rolę służebną. Zabytek zawiera uznaną ideę formalną i estetyczną, której wartość należy traktować jako nadrzędną, światło ma służyć jej podkreśleniu i wydobyciu. Iluminacja takich obiektów wymaga zastosowania dobrze przemyślanych rozwiązań, których celem jest możliwie wierne przedstawienie tych wartości artystycznych, które są powszechnie uznawane i decydują o jego pięknie. Architektura tak obiektów zabytkowych jak i sakralnych przemawia za pomocą swojej formy, czyli samej bryły, proporcji, kompozycji i wystroju. Wyeksponowanie światłem takiego obiektu w porze nocnej przyciąga wzrok i przykuwa uwagę obserwatora, gdyż obiekt w blasku światła nabiera szczególnej uwagi.

 

Jeżeli iluminacja aspiruje do miana kreacji to powinna przede wszystkim opierać się na świadomej koncepcji. Należy zdać sobie sprawę z obowiązku zdobycia pełnej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat obiektu.

 

Światło jest czynnikiem wpływającym na sferę psychiczną i emocje człowieka. Około 83 procent percepcji zjawisk zewnętrznych odbieramy wzrokowo. Stosowanie iluminacji w przestrzeni, w architekturze i w urbanistyce, nie ma na celu odtworzenia efektów światła dziennego, lecz kształtowanie nowych jakości estetycznych, jednakże w sposób służebny wobec wartości jakie niesie w sobie oświetlany obiekt.  

nastepne poprzednie
Copyright(©) 2010 Rawen EXELION projekt i wykonanie: