Oświetlenie w szkołach musi zapewniać odpowiednie warunki do pracy i koncentracji. Jednocześnie oprawy oświetleniowe muszą być bezpieczne w użytkowaniu.

 

Prawidłowo działający system oświetleniowy umożliwia uprawianie sportu zarówno zawodowo, jak i rekreacyjnie oraz oglądanie imprez sportowych za pomocą telewizji lub w charakterze widza na stadionie. Dobre oświetlenie chroni również nasz wzrok – najważniejszy z naszych receptorów.

 

Projekty oświetlenia obiektów sportowych muszą być wykonane zgodnie z obowiązujacymi normami, w przypadku obiektów wysokiej klasy należy również przestrzegać wytycznych różnych federacji sportowych (np. FIFA, UEFA, ITE...). Należy spełnić warunki dotyczące wielkości natężenia oświetlenia, równomierności i luminancji. Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny emitować światło o określonych własnościch barwowych oraz być wyposażone w system kontroli olśnienia i rozproszenia światła. System ten jest przyjazny środowisku, gdyż ogranicza nadmiar światła padającego na tereny przyległe.

 

System oświetleniowy wysokiej klasy zapewnia także właściwe oświetlenie reklam – nieodłącznego składnika wielkich imprez sportowych.

 

nastepne poprzednie
Copyright(©) 2010 Rawen EXELION projekt i wykonanie: